U wenst een patiënt door te verwijzen

Wij voeren behandelingen uit op doorverwijzing. Implantaten, radiologie met CbCT, kroon- en brugwerk en kindertandheelkunde zijn daar de belangrijkste voorbeelden van.

 

Een goede samenwerking is zeer belangrijk voor ons. Als U een patiënt wenst door te verwijzen, gelieve ons zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van uw vraag en uw wensen.

Indien u dit wil, kan er voor de behandeling overleg gepleegd worden over de desbetreffende planning. Wij wensen U zo veel mogelijk te betrekken bij de door U gevraagde behandeling.

 

Collegialiteit komt voor ons op de eerste plaats en we beperken ons dan ook tot de afgesproken behandeling alvorens de patiënt terug naar U te verwijzen.

Wanneer de behandeling bij ons afgerond is, krijgt U een gedetailleerd verslag voorzien van de nodige Rx'en en klinische foto's.

 

Indien U een patiënt wenst door te sturen, laat U de patiënt telefonisch contact opnemen voor een eerste  consult. Gelieve ons per mail uw vraag kenbaar te maken samen met eventuele Rx'en of klinische foto's.