Een veneer is een klein schildje in tandkleurig materiaal dat aan de buitenzijde van de tand bevestigd wordt. Soms moet de tand voorbereid worden en moet er een stukje glazuur verwijderd worden om plaats te maken voor de veneer, maar vaak is dit zelfs niet nodig. 

Veneers laten toe om correcties van vorm, kleur en in zekere mate ook stand van de tanden door te voeren.