3-unit brug Nobel Procera
Nobel Procera 3-unit brug op 2 natuurlijke tanden met 1 centrale pontic

Een brug is een aaneenschakeling van kroontjes. Meestal wordt dit gebruikt om een plaats waar een tand ontbreekt en een implantaat niet mogelijk of aangewezen is, alsnog te voorzien van een tand. Hiervoor wordt aan elke kant van de ontbrekende tand of tanden, minstens 1 tand omslepen. Deze beslepen tanden dragen de brug en op de plek waar geen tand meer staat "zweeft" de kroon als een brug over water.

Ook hier kan er, indien er onvoldoende bot aanwezig is, met implantaten gewerkt worden om steunpilaren te voorzien voor een brug.