Wat zijn implantaten?

Dental implants
Implantaten met een vaste brug

Tand-implantaten zijn kleine kunstwortels die een afwezige tandwortel vervangen. Ze zijn meestal gemaakt uit titanium, een stevig en licht metaal dat zéér goed verdragen wordt door het menselijk lichaam. 

Ze worden geplaatst in het kaaksbeen tijdens een meestal lichte chirurgische ingreep die bijna steeds onder lokale verdoving plaats vindt. 

Vroeger was het de gewoonte om zo lang mogelijke implantaten te plaatsen. De laatste jaren gaat men meer en meer over naar kortere implantaten die een minder ingrijpende chirurgie vragen zonder in te boeten aan kwaliteit.

 

Tandartsen  Tom De Wit  en Philippe Pop zijn beide implantoloog en kunnen al uw vragen hieromtrent beantwoorden tijdens een consult.

 

Implantaten kunnen gebruikt worden om 1 tand te vervangen maar eveneens ook om meerdere tanden of zelfs een hele tandenboog te vervangen. Om een hele tandenboog te vervangen heb je niet één implantaat per verloren tand nodig. 4 tot 6 implantaten volstaan meestal om een volledige tandeloze boog te voorzien van vast-zittende tanden.

 

Nobel Biocare vaste brug
Nobel Biocare implantaten met vaste Procera brug

Vaste brug of klikprothese?

Voor 1 ontbrekende tand of enkele ontbrekende tanden kan je met een kroon of een klein brugje werken. Als je in een kaak echter geen tanden meer hebt, en er is de mogelijkheid om implantaten te plaatsen, kunnen er ook vaste tanden voorzien worden. Dit kan onder de vorm van een vaste brug, dit zijn dan tanden die je zelf niet kan uitnemen. Maar ook een klik-prothese hoort tot de mogelijkheden. Hier klikt een prothese vast op de implantaten, waardoor de tanden vast zitten tijdens het eten en het praten, maar kan je de prothese wel verwijderen om makkelijk te poetsen. Er zijn nog meerdere factoren die een rol spelen om te bepalen welk systeem voor U het beste resultaat zal geven.

De tandarts kan je informeren over wat voor U het meest geschikte systeem is. Een prothetische voor-studie is hiervoor aangewezen.

Voorbereidende ingrepen

De voorbereiding voor een implantaat begint eigenlijk al op de moment dat een tand verdwijnt. Heel vaak gaan we op dat moment kunstbot-korrels in de alveole, de ruimte in de kaak waar de wortel van de tand gezeten heeft, plaatsen om de krimp van het bot na de extractie van de tand zoveel mogelijk tegen te gaan.

Als er na genezing onvoldoende bot is voor een implantaat kan men mits dento-alveolaire chirurgie alsnog trachten om voldoende bot aan te maken. Dit kan o.a. door een kam-verbreding of door een sinuslift. Vaak dienen deze ingrepen enige tijd voor het plaatsen van het implantaat te gebeuren. Deze ingrepen kunnen extra kosten met zich meebrengen.

 

 

Kwaliteitsbehandeling

Nobel Clinician 3D-planning voor all-on-four
3D-planning van een implantaat-behandeling

We kunnen gerust stellen dat er hoofdzakelijk nog enkel kwalitatieve implantaten beschikbaar zijn in onze streken.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en afmetingen zodat er voor de meeste indicaties een geschikt implantaat voorhanden is.

Naast een drager voor een tandstructuur zorgt een implantaat er bovendien voor dat verdere krimp van het kaaksbeen, wat een normaal fenomeen is na het verwijderen van een tand, tegengegaan wordt.

De belangrijkste voorwaarde voor een goed implantaat is dat er nog voldoende gezond bot aanwezig is om een implantaat in te plaatsen. Een grondige planning door de implantoloog is noodzakelijk om dit vast te stellen. Vaak is een CbCt-opname, een 3D-foto, nodig om een correct beeld te krijgen van de beschikbare hoeveelheid kaaksbeen. 

 

 

Kostprijs

Voor elke behandeling worden alle mogelijkheden onderzocht en wordt er een voor U passend behandelplan opgesteld. Dit wordt uitvoerig met u besproken en na afloop wordt u een raming van de kosten voor de behandeling overhandigd. 

Het ziekenfonds komt in de meeste gevallen niet tussen in een behandeling met implantaten.

Er zijn echter supplementaire verzekeringen, al dan niet via de ziekenfondsen zelf, die wel een tussenkomst voor dit type behandeling voorziet.

Voor alle informatie over deze tandverzekeringen kan U terecht bij uw ziekenfonds.

 

Sinds 1 januari 2021 voorziet de CM een tussenkomst in implantaten, kronen en bruggen van 60% van de kost van de behandeling tot maximaal 1050€ en dit 1 keer per 2 jaar en dit voor AL ZIJN LEDEN ongeacht hoe lang ze al aangesloten zijn.

Een eventuele supplementaire  tandverzekering voorziet nog extra tussenkomst bovenop dit bedrag.

Meer info kan u verkrijgen bij uw mutualiteit.

 

 

Nazorg!

Net zoals bij natuurlijke tanden is er ook voor implantaten nazorg nodig. Een minimaal jaarlijkse controle en onderhoud van de implantaten door de implantoloog is absoluut noodzakelijk. 

Het dagelijks onderhoud, een goede mondhygiëne, is zo mogelijk nog belangrijker.