Endodontie of wortelkanaalbehandeling

Bij een wortelkanaal behandeling wordt de zenuw, de pulpa, van de tand verwijder en wordt het wortelkanaal opgevuld. Dit kan nodig zijn als er een ontsteking is van de pulpa bij een groot gaatje in de tand of bij een abces waarbij de tandzenuw reeds lang afgestorven is en er bacteriën in de tand aanwezig zijn.

     

Indien een microscoop nodig is om de behandeling tot een goed einde te brengen, een goed zicht in de tand is immers van zeer groot belang voor het welslagen van een endo-behandeling, wordt U doorverwezen naar een endodont-specialist.