Algemene tandheelkunde

De basis van de tandheelkundige zorg is de algemene tandheelkunde.

Dit omvat de preventieve zorgen zoals een regelmatige gebitscontrole en reiniging met tandsteen verwijdering, maar uiteraard ook het herstellen van gaatjes en het bestrijden van tandpijn. Afhankelijk van de graad van specialisatie neemt elk van onze tandartsen een stukje van de algemene tandheelkunde voor zijn rekening.

 

Regelmatige controle

Wij raden aan om minstens 1 keer per jaar een nazicht van je mond en tanden te laten doen. Zo'n controle laat immers vaak toe om beginnende problemen in een vroeg stadium aan te pakken. Zo kan je vaak vervelende of dure behandelingen vermijden.

Tijdens zo'n controle worden de tanden grondig nagekeken. Eén maal per jaar worden er Rx-foto's genomen om zeker te zijn dat er ook tussen de tanden geen gaatjes verstopt zitten.

 

 


Kinderen en de tandarts

Kinderen gaan best al vanaf vrij jonge leeftijd naar de tandarts voor een eerste bezoek. Meestal raden we aan dat dit rond de leeftijd van 3 jaar gebeurt. Een korte sessie, op de schoot van mama of papa, als kennismaking volstaat.

Zo leren kinderen dat naar de tandarts gaan geen nare ervaring hoeft te zijn en dat maakt dat, als er in de toekomst misschien toch eens een gaatje hersteld moet worden, een wat ingrijpendere behandeling geen slechte ervaring wordt. 

In onze praktijk neemt onze kindertandarts, Ruth Uten, het leeuwendeel van de behandelingen van kinderen voor haar rekening. Samen met de assistentes kijkt ze erop toe dat zelfs de moeilijkste behandeling in een zo aangenaam mogelijk kader kan gebeuren. 

Voor meer info over kinderen en de tandarts, neem een kijkje op www.glimlachen.be